Informace pro média

O sdružení CZ.NIC
Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998 a nyní má již 116 členů. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně CZ a osvěta v oblasti jmen domén. V současné době se sdružení intenzivně věnuje rozšiřování technologie DNSSEC a služby mojeID, rozvoji systému správy domén a podpoře nových technologií a projektů prospěšných pro internetovou infrastrukturu v České republice. Sdružení provozuje také interní bezpečnostní tým CZ.NIC-CSIRT a od roku 2011 Národní CSIRT tým České republiky – CSIRT.CZ. V roce 2013 stál CZ.NIC u vzniku bezpečnostního projektu FENIX. CZ.NIC je členem sdružení EURid, spravujícího evropskou doménu EU a dalších obdobně zaměřených mezinárodních společností (CENTR, ccNSO a další).

V roce 2013 získal správce české národní domény mezinárodně uznávanou certifikaci systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), podle normy ISO 27001.

O službě mojeID
MojeID je služba, díky níž mají uživatelé českého internetu možnost používat pro přihlašování na různé internetové stránky a k různým webovým službám jednotné identifikační údaje (uživatelské jméno a heslo). S využitím mojeID tak není potřeba zakládat vždy nový účet a procházet opakovaně zdlouhavým a složitým procesem registrace. mojeID také umožňuje udržovat údaje o jeho držiteli na jednom bezpečném místě a stále aktuální. mojeID je možné využívat u všech služeb, jejichž provozovatelé podporují přímo službu mojeID či alespoň technologii OpenID. Služba mojeID je internetové veřejnosti poskytována zdarma.

Více informací o této službě, kterou provozuje sdružení CZ.NIC od 26. října 2010, je k dispozici na internetové adrese www.mojeid.cz.

O bezpečnostním projektu Turris

Projekt Turris již od roku 2013 pomáhá uživatelům s ochranou domácí sítě pomocí speciálního routeru. Ten kromě funkcí běžného domácího routeru umí také analyzovat provoz mezi internetem a domácí sítí a identifikovat podezřelé datové toky. Při jejich detekci pak upozorní centrálu Turris na možný útok. Centrála systému porovnává data z mnoha připojených routerů Turris a vyhodnocuje nebezpečnost detekovaného provozu. V případě, že je odhalen útok, jsou vytvořeny aktualizace, které jsou distribuovány do celé sítě Turris a pomáhají tak chránit všechny její uživatele. Projekt Turris je neziskový výzkumný projekt sdružení CZ.NIC.

Více informací o projektu Turris je k dispozici na internetové adrese www.turris.cz.

O vzdělávacím centru Akademie CZ.NIC
Specializované výukové centrum bylo otevřeno 1. dubna 2009. Akademie nabízí zájemcům možnost odborného vzdělávání v oblasti internetu a internetových technologií. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o vypsaných tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Lektory Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, vysokoškolští pedagogové nebo odborníci z praxe. Součástí výukového centra je také laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Více informací na internetové adrese www.nic.cz/akademie.

O výzkumném a vývojovém oddělení Laboratoře CZ.NIC
Laboratoře CZ.NIC jsou vývojovým a výzkumným pracovištěm sdružení CZ.NIC, které se zabývá výzkumem v oblasti internetu, internetovými protokoly, analýzami síťových provozů, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů pro další vývoj v rámci CZ.NIC. Náplň práce Laboratoří CZ.NIC je zaměřena na prospěch lokální internetové komunity, nicméně její přesah je mezinárodní. Zaměstnanci Laboratoří se aktivně účastní mezinárodních pracovních skupin organizací, které se zabývají vývojem internetových protokolů, monitoringem síťových provozů a administrací internetu obecně.

Více informací o Laboratořích CZ.NIC a jejich činnosti najdete na internetové stránce http://labs.nic.cz.

O Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ

Na základě dohody mezi Národním bezpečnostních úřadem (dříve Ministerstvem vnitra České republiky) a sdružením CZ.NIC provozuje správce domény .CZ od začátku ledna 2011 Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ. Ten se jako národní tým podílí na řešení incidentů týkajících se kybernetické bezpečnosti v sítích provozovaných v České republice. CSIRT.CZ poskytuje především koordinační pomoc, dále shromažďuje a vyhodnocuje data o oznámených incidentech a předává hlášené incidenty osobám odpovědným za chod sítě nebo služby, která je zdrojem daného incidentu.

Více informací o Národním bezpečnostním týmu CSIRT.CZ a jeho aktivitách najdete na internetové stránce https://www.csirt.cz.

Další informace

Press kit

Kompletní informace pro média, včetně ilustračních fotografií a log nebo Historie domény .CZ a Doménového desatera, jsou ke stažení zde.

Media

Kontakt pro média

Vilém Sládek
PR manažer
Telefon: +420 222 745 111
GSM: +420 739 452 919
E-mail: vilem.sladek@nic.cz

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy, včetně krátkých informací, najdete v archivu Novinek.

Blog zaměstnanců CZ.NIC

Zápisník sdružení CZ.NIC najdete na internetové adrese http://blog.nic.cz.

E-mailová konference

Pokud se chcete jako první dozvědět více o projektech sdružení, o novinkách týkajících se internetových technologií, přihlaste se do e-mailové konference CZ.NIC.

Facebook, Twitter, Google +

Další informace o aktivitách sdružení hledejte na jeho facebookové a Google + stránce. Postřehy týkající se domén a doménových technologií můžete příležitostně sledovat také na Twitteru CZ.NIC.

Výstupy v médiích

Vybrané rozhovory a články zaměstnanců sdružení CZ.NIC, které byly z velké části publikovány v českých médiích, jsou k dispozici v archivu publikací.

Domain Report

Soubor statistik spojený s doménou .CZ přináší například informace o držitelích domén nebo o geografickém umístění domén .CZ v České republice, ale i ve světě.

Domain Report 2017
Domain Report 2016
Domain Report 2015
Domain Report 2014
Domain Report 2013